ÖZDEMİR: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARINA NEŞTER VURLDU
14 Mart 2022, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaptığı açıklamaları değerlendiren Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, şunları söyledi: 

“Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, sağlık çalışanlarına çok önemli bayram hediyesi oldu.  

Yapılan açıklamalarda özetle şu müjdeleri gerçekleşecek. 

•    Sabit ek ödemeler merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemde ödenecek. 
•    Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak 
•    Ücretlerde yapılacak iyileştirme, emekliliklere de yansıyacak
•    Lisans mezunu hemşire ve diğer sağlık çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanacak. 
•    Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak.
•    Şiddet katalog suç kapsamına alınacak.
•    Malpraktis soruşturmalarına oluşturulacak mesleki kurul karar verecek. 
•    Tüm bu düzenlemelerden üniversite çalışanları da yararlanacak. 

Yapılacak olan düzenlemelerle, sağlık çalışanlarının yükü önemli ölçüde azalmış olacaktır. 

Sabit ek ödemelerin merkezi bütçeden ödenmesini yıllardan beri savunuyoruz. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla ücret adaletsizliği büyük ölçüde tarihe karışmış olacaktır. Ücret adaletsizliği çalışanların belini büküyor, moral ve motivasyonlarını düşürüyordu. Yıllar sonra gelen bu müjdeyle yüzler gülecektir. 

Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılması da aynı şekilde oldukça önemli bir düzenlemedir. Ödemelerde kaynak yetersizliği sorunuyla karşılaşılmayacak. Böylece çalışanlarına döner sermayeden pay ödemeyen hastane kalmayacak. 

Yapılacak bu iyileştirmelerin emekliliğe yansıması da oldukça önemli bir adımdır. Hekiminden hemşiresine yıllarca emek veren sağlık çalışanlarının, emeklilikte geçim sorunu yaşaması kabul edilemez bir durum. İyileştirmelerin emekliliğe yansımasıyla, bu sorun büyük ölçüde aşılmış olacaktır.  

3600 ek göstergeden hemşire ve ebelerin yararlanacağı duyurulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugün yapmış olduğu açıklamayla, ilk günden beri dile getirdiğimiz haksızlık da ortadan kalkmış oluyor. Yapılacak düzenlemeyle, lisans mezunu sağlık çalışanları da hemşirelerle birlikte 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. 

Aile hekimlerimizin unutulmaması da son derece önemlidir. Buralarda görev yapan hekimlerimizin düşük ücret aldıklarını hep savunduk. Muhataplarımız da bunu en sonunda kabul ettiler. Bugün bu haksızlıktan dönüleceğinin müjdesini almaktan son derece mutluyuz. İnşallah yapılacak artış hakkaniyet ölçüsünde olur ve yüzler güler.  

Şiddet ve malpraktis konusunda ise Sağlık Bakanımız daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanımız da bu iki konunun detaylarını anlattı. Her iki konunun da çok can yakıcı olduğunu bilmeyen kimse yok. Özellikle şiddet konusunda herkes çok duyarlı. Şiddet kovuşturmalarının katalog suç kapsamına alınmasıyla, hiçbir saldırgan elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. 

Malpraktis düzenlemesiyle de çalışanlar, yüklü miktarlardaki tazminat ödemeleriyle karşı karşıya kalmayacak. Oluşturulacak kurul, sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılıp açılmamasına karar verecek. Kasıtlı bir durum yoksa, çalışanlara rücu edilmeyecek.  

Tüm bu iyileştirmelerden üniversite hastanelerinde çalışanların da yararlanacak olması ayrıca önemlidir. Öbür türlü önemli bir kesim ihmal edilmiş olacaktı. Yapılacak düzenlemelerle sağlık çalışanlarına kurum ve kuruluş fark etmeksizin bütüncül yaklaşılması son derece değerlidir. 

Sağlık-sen olarak, bu sorunların yıllardan beri mücadelesini veriyoruz. Gelinen noktada, ücret düzenlemesinden 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesine, şiddetten malpraktise birçok temel soruna neşter vurulacak olması, tarihi niteliktedir. 
Yapılacak iyileştirmeler fedakar sağlık çalışanları kadar, sağlık sistemi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Temennimiz bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo